hero

Lingoland IELTS - Luyện thi IELTS online

Học tất cả các phần của bài thi IELTS Listening and Reading hiệu quả nhất

Các tính năng

Giao diện hiện đại, trực quan hoá các dạng bài thi IELTS

ielts-feature

Giao diện hiện đại, trực quan hoá các dạng bài thi IELTS

ielts-feature

Highlight, ghi note và dịch từ ở mọi nơi

ielts-feature

Thống kê chi tiết và điểm ước tính

ielts-feature

Học bất kỳ từ vựng nào bạn muốn

ielts-feature

Học từ vựng cực đỉnh, đồng bộ với Lingoland

ielts-feature

Đề xuất bài học và lưu lại tiến trình

ielts-feature

Lưu lại tiến trình và lịch sử làm bài

ielts-feature

Chia đôi màn hình để học dễ dàng hơn

ielts-feature
Lingoland IELTS

Luyện thi IELTS, thi thử IELTS online, học từ vựng IELTS và hơn thế nữa

Lingoland IELTS hiện khả dụng trên cả Android, iOS và Web