I/ Luyện thi TOEIC Listening

1.Lắng nghe hàng ngày:

Nghe tiếng Anh mỗi ngày giúp tai và não của bạn quen với âm thanh và cấu trúc ngôn ngữ. Điều này tăng cường khả năng lắng nghe tự nhiên và làm cho việc tham gia bài thi trở nên dễ dàng hơn.
2.Sử dụng tài liệu TOEIC:

Tài liệu luyện thi TOEIC chuyên biệt cung cấp các bài thi mô phỏng và các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi thực tế. Quen thuộc với định dạng này giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với bài thi thực sự.
3.Luyện nghe qua các đoạn hội thoại:

Trải nghiệm nghe các đoạn hội thoại thường gặp trong môi trường công việc giúp bạn làm quen với từ vựng và ngữ cảnh sử dụng, điều quan trọng để hiểu rõ nội dung trong bài thi TOEIC.
4.Chú ý vào ngữ điệu và giọng địa phương:

TOEIC thường thách thức người học với nhiều giọng địa phương và ngôn ngữ sử dụng. Luyện nghe với nhiều nguồn giọng địa phương sẽ giúp bạn thích ứng nhanh chóng.
5.Thực hành với các bài thi mô phỏng:

Luyện tập với các bài thi mô phỏng giúp bạn làm quen với áp lực thời gian và cảm nhận rõ hơn về cấu trúc của bài thi.
6.Ghi chép khi lắng nghe:

Ghi chép giúp cải thiện khả năng tập trung và tóm tắt ý chính trong quá trình lắng nghe. Đồng thời, kỹ năng viết nhanh cũng là một lợi thế.
7.Kiểm tra đều đặn:

Thực hiện các bài kiểm tra định kỳ giúp bạn theo dõi tiến triển và xác định các điểm yếu cần cải thiện.
8.Tìm hiểu về từ vựng và ngữ pháp:

Hiểu rõ từ vựng và ngữ pháp giúp bạn dễ dàng hiểu nội dung và ý nghĩa chính xác của các đoạn hội thoại.
9.Thực hành với nguồn âm thanh chất lượng:

Lắng nghe các nguồn âm thanh có chất lượng giúp bạn nghe rõ từng từ và cụm từ, cải thiện khả năng phân biệt giữa các âm thanh.
10.Hợp nhất kiến thức:

Kết hợp luyện nghe với việc đọc và nắm vững ngữ pháp giúp xây dựng một hiểu biết toàn diện về tiếng Anh, từ đó nâng cao khả năng tổng hợp thông tin và đáp ứng tốt trong bài thi TOEIC.
II/  Tips Luyện Thi TOEIC Listening

MẸO CHỌN NHANH ĐÁP ÁN ĐÚNG PHẦN LISTENING TOEIC 2023

Listening quyết định phần lớn đến điểm thi TOEIC có cao hay không. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng nghe, chúng ta còn cần phải biết các mẹo dưới đây để lướt nhanh - chính xác những câu hỏi phổ biến, dành thời gian làm các câu khó hơn.

🟥 PART 1:

Tip 1: Hình không có người nhưng có chứa “being” >> Loại

Tip 2: All, None… >> Thường là đáp án sai

Kĩ năng 1: Nhìn hình và chuẩn bị trước các từ vựng liên quan đến hình ảnh.

Kĩ năng 2: Loại suy. Và chọn câu đúng nhất

Kĩ năng 3: Không vương vấn câu hỏi cũ

Kĩ năng 4: Similar sound:

• Các âm đồng nghĩa: Write/Ride, Work/ Walk, Duck/dock, Clock/clerk, Sitting/setting, Pass/ path, Wait/wave/weigh, Plant/plan/plane, Copy/coffee, fold/hold …

• Confusing words: Put on wear, Look/watch/see...

• Tricks of preposition: On, at, under, behind, near, next to, beside, between, against….

🟥 PART 2:

• Tip 1: Forms of I don’t know - Dạng câu hỏi “Không biết” (I don’t know, I have no idea/information/clue, I'm not sure, hasn’t/haven’t decided yet, Ask someone, Someone may know the answer…) =>> thường là đáp án đúng Right answers

• Tip 2: Similar or same sound (Wrong) =>> Câu đáp án chứa âm giống hoặc tương tự nhau thường là đáp án sai

• Tip 3: Wh/How questions and “ or questions” =>> không được chọn Yes hoặc No.

Questions Types - Loại câu hỏi thường gặp:

• Type 1: Where/ When/ Who/ What/ Why/ How/ Which

• Type 2: Yes/ No questions: Do/Does, Will/Should/Can.. Dis/ Has/Have…

• Type 3: Choice questions : --- or ---

• Type 4: Request/ Suggestion questions : Would you like, how about,…

• Type 5: Tag questions, Statement..

Where - questions:

• In, on, at, behind, in front of, right across, near = next to, here, there,… + place

• To/Go to + pace

• Indirect answers: Someone took it ….

When – questions:

• ago, time

• Not until + future time

• Phải nghe trợ động từ =>> Bẫy thì

• Prepositions (on, at, in..) + future time

• How much: Dollars, pounds, cents…

• How many: For, about, at least…

• How long: Khoảng time, Không chọn ago

• How about, why don’t you/we.. : đề nghị ( agree or not)

Who – questions

• Personal names: John, David,…

• Positions/Ranks, Titles: The manager,…

• Company/ Department names: Marketing department,…

• Personal pronunciation: I do/I can/will/ would (Trả lời đúng trợ động từ như câu hỏi)

• How come = why (Tại sao)

• Không chọn Yes/ No

• To V =>> Thường là đáp án đúng

• Because/ Due to/ For =>> thường là đáp án đúng

Choice questions ( or)

• Không chọn yes/no, sure, ok, of course, certainly.

• Either, neither, it doesn’t matter…. =>> Thường là câu trả lời đúng

• Another choice >> Right answer

Yes/No questions

• Have/Will/Do/Does/Did (not)…?

• Actually, In fact, Yes/No =>> thường là đáp án đúng.

🟥 PART 3 & 4:

• Kỹ năng 1: Phải đọc câu hỏi trước khi nghe và đoán câu trả lời ở vị trí nào, thuộc lời thoại man hay woman.

• Kĩ năng 2: Không vương vấn câu hỏi cũ

• Kĩ năng 3: Tập trung nghe lời thoại của man hay woman dựa vào câu hỏi.

• Kĩ năng 4: Chú ý từ đồng nghĩa (thường là đúng) và bẫy lặp từ. Part 4 đọc nhanh hơn nhưng ít bẫy lặp từ

Nguồn: Phạm Bảo Vy